O Kuriji Barač

Imanje se prostire na površini od 196.000. m2, te čini jedinstvenu parcelu u vlasništvu prodavatelja.

zelina_imanje
Pristup na imanje je preko magistralne ceste Zagreb – Sve Ivan Zelina sa koje se u mjestu Donja Zelina skreće u slijepu uličicu Milutina Barača koja nakon 500 metara završava sa ulazom u imanje. Od ulaznih vrata u imanje do središnjeg dijela imanja i objekata vodi privatna cesta u dužini od 150 metara.
Kurija Barac

Središnji dio imanja čini zaravan na vrhu brijega okružen šumom u površini od 15.000. m2, na kojem je izgrađeno nekoliko objekata.

Središte imanja čini objekt kurije.
Kurija Barac

-objekt kurije
koji se sastoji od prizemlja i dva kata. (prizemlje 117 m2, I kat 142 m2,  II Kat 157,5 m2  ukupno 416 m2) vanjske dimenzije 21 x 10,30 m
Objekt je sagrađen 1794 kao kurija grofovske obitelji Drašković-Barač, a od tada je nekoliko puta dograđivan.
Od 1945 do 2002.g. imanje je bilo devastirano.
2005.g. objekt je djelomično obnovljen i to na načina da je izgrađeno novo krovište, uređena je fasada i vanjska stolarija. U cijelom objektu uvedena je nova električna instalacija, vodovodna i odvodna instalacija, te je izvedeno etažno plinsko centralnog grijanje zasebno za svaku etažu.
U objekt je ugrađeno panoramsko dizalo.
Stupanj unutrašnje uređenosti objekta je visoki “roh bau”.
Objekt je priključen na vodovod, struju i gradski plin.
Objekt nije pod zaštitom kulturne baštine.

Kurija Barac

 

Ugostiteljski objekt

potpuno novo sagrađeni objekt na temeljima starog podruma
Sastoji se od jedne velike prostorije površine 87,86 m2,  prostorija namijenjene za kuhinju površine 30 m2,  i dva uređena sanitarna čvora svaki površine od 4,11 m2. Ukupna korisna površina objekta je 126 m2.
Objekt je opremljen zasebnim plinskim etažnim centralnim grijanjem.
Ispod objekta nalazi se vinski podrum površine 80 m2.

Kurija Barac

P8190039

Garaže

sjeverno od ugostiteljskog objekta nalazi se jedan neuređeni objekt sa dvije  garaže. U garaže je provedena električna instalacija i vodovodna instalacija, te je uređeno krovište kako bi se zaštitio o propadanja.

Konjušnica – gospodarski objekt

Kurija Barac

P8190028

prizemni zidani objekt koji je građen kao konjušnica (10×30 m), a kasnije korišten za različite gospodarske namjene. Prizemlje je namijenjeno za smještaj 40 konja, a tavan za smještaj sijena. Na objektu je samo uređeno krovište da bi se zaštitio od propadanja.

 

hrCroatian