Urbanistički uvjeti

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Sv. Ivan Zelina (Zelinske novine br: 8/04, 11/06, 9/11 i 5/13) središnji dio imanja oko objekata u površini od 13.200. m2, ulazi u zoni građevinskog područja kao i dio imanja uz pristupnu cestu površine od 13.500. m2, dok je ostala zemljište poljoprivredno ili šuma.
Prema prostorno planskoj dokumentaciji nije predviđena izrada detaljnog plana uređenja za to područje.

zelina_imanje2

Vlasnička dokumentacija:

Imanje je u zemljišnim knjigama upisano u vlasništvu prodavatelja bez ikakvih tereta.

hrCroatian